فصل دوم

A new direction

پنجم مهر 1400

3 ساعت

استادان

محمدجعفر پناه

کارشناسی ارشد در فناوری

استاد داخل پلاتین

محمدجعفر پناه

کارشناسی ارشد در فناوری

استاد خارج از پلاتین

محمدجعفر پناه

کارشناسی ارشد در فناوری

استاد داخل پلاتین

محمدجعفر پناه

کارشناسی ارشد در فناوری

استاد خارج از پلاتین

حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با افزودن تراک جدید | uplift quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای اسید سرب و نیکل کادمیوم صنعتی و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با اضافه کردن trak uplift جدید quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای اسید سرب و نیکل-کادمیم صنعتی و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. برای چنین کارهای پرقدرتی، HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با اضافه کردن trak uplift جدید quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای اسید سرب و نیکل-کادمیم صنعتی و در کاربردهای بیشتر و بیشتر.

حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با افزودن تراک جدید | uplift quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای اسید سرب و نیکل کادمیوم صنعتی و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با اضافه کردن trak uplift جدید quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای صنایع سرب اسید و نیکل کادمیوم و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. برای چنین کارهای پرقدرتی، HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با اضافه کردن trak uplift جدید quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای صنایع سرب اسید و نیکل کادمیوم و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با افزودن تراک جدید | uplift quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای اسید سرب و نیکل کادمیوم صنعتی و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با اضافه کردن trak uplift جدید quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای صنایع سرب اسید و نیکل کادمیوم و در کاربردهای بیشتر و بیشتر. برای چنین کارهای پرقدرتی، HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با اضافه کردن trak uplift جدید quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای صنایع سرب اسید و نیکل کادمیوم و در کاربردهای بیشتر و بیشتر.

مزایا

عمر طولانی تر و پایداری چرخه بالاتر
بالاترین امنیت در برابر اتصال کوتاه داخلی به دلیل "جیب گیری" الکترودهای منفی
انعطاف پذیری بالا: می توان با trak | هوا
عمر طولانی تر و پایداری چرخه بالاتر

پیش نیازها

حمل بارهای سنگین به صورت الکتریکی: برای چنین کارهای پرقدرتی HOPPECKE مسیر را گسترش داده است | خانواده محصولات uplift با افزودن تراک جدید | uplift quadro.HOPPECKE – متخصص شما برای اسید سرب و نیکل کادمیوم صنعتی و در

عکس رویدادها

کپشن تصویر

کپشن تصویر

کپشن تصویر

کپشن تصویر

پلاتین ایران | به روز باشید!

در “HOPPECKE | خبرنامه” رایگان ما مشترک شوید. ما شما را در مورد اخبار و حقایق جالب در مورد راه حل های ذخیره سازی خود مطلع خواهیم کرد. لطفاً تمام فیلدها را پر کنید، اعلام رضایت را تأیید کنید و “ارسال” را فشار دهید.

ثبت نام

This site is registered on wpml.org as a development site.